Minőségirányítás

Alapítása óta cégünk elsődleges célja ügyfelei minőségi kiszolgálása. Ennek érdekében törekszünk szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon biztosítani Megrendelőinknek. Szolgáltatásainkat folyamatosan ellenőrizzük és mérjük, az eltéréseket korrigáljuk.

Célkitűzéseink érdekében minőség és környezetirányítási, információ biztonsági és munkahelyi egészségvédelmi szabványokat vezettünk be és szolgáltatásainkat “NATO Beszállításra Alkalmas” szabványoknak megfelelően nyújtjuk.

Minőségbiztosítási intézkedéseket az ügyvezető igazgató közvetlenül felügyeli.

Jövőképünk:

Olyan jövőben hiszünk, amelyben a biztonság, mint egyik legfőbb emberi vágy és törekvés mindenki számára elérhető lesz.

A mi szerepünk:
Hazánk egyik meghatározó biztonsági szolgáltatójaként szakértői pozíciónkat arra fordítjuk, hogy ügyfeleink hozzájussanak a legújabb szakmai elvek alapján megvalósuló szolgáltatásokhoz és legmodernebb termékekhez.

Értékeink:

Teljes elkötelezettség

A vállalkozói kedv megtestesülése:
Hozzáállásunk mind belső, mind külső ügyeinkben optimista. Egy dinamikus, növekvő és virágzó vállalkozás ötleteiből, újításaiból, lelkesedéséből és energiájából mindannyian profitálunk.

Cselekvés a becsületesség jegyében:
Mi mindig teljes őszinteséggel fordulunk ügyfeleink felé és egymáshoz. Hiszünk a teljes átláthatóságban és a kölcsönös bizalomban.

A CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. a vállalat üzletpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása és minőségcéljainak elérése érdekében kitartó és jól szervezett előkészítő munka után bevezette az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO/ IEC 27001 és a BS OHSAS 18001 szabványokat.

A CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. vezetése az üzletpolitikai és minőségcélok kitűzése, valamint a munkatársaknak a szervezet jövőjébe vetett hitének megtartása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a törvényi, jogszabályi, és hatósági követelményeket, valamint a külső környezeti változásokat, és azokat értékelve jelöli ki a fejlesztési, piacszerzési irányokat, illetve alakítja ki a cég jövőképét.

A cég vezetése mindent megtesz a jó munkahelyi légkör, és a munkakörnyezet kialakításáért, illetve a környezetszennyezés megakadályozásáért, valamint ezen túlmenően arra törekszik, hogy munkatársait a lehető legszélesebb körben bevonja a döntések előkészítésébe, s ez által mozgósítsa őket képességeik legjavát adni a munkavégzéshez. A munkatársak képességeit képzéssel, illetve továbbképzéssel fejlesztjük.

Célunk ügyfeleink komplex és minőségi kiszolgálása, és a törvényi, jogszabályi követelmények betartása. A felmerülő feladatok teljes vertikumban való kezelésével törekszünk partnereink látens igényeinek megismerésére, amely alapja folyamatos és minőségi szolgáltatásunknak.

Vevőink megelégedettsége legjobb mércéje munkánknak és teljesítményünknek, alapja piaci pozícióink megtartásának és erősödésének. Ezért alapvető érdekünk, hogy folyamatosan kövessük megbízóink – és a tevékenységünkkel bármilyen módon kapcsolatba kerülő személyek és cégek – elvárásait, valamint hogy szolgáltatásunk színvonalát mindenkor a legmagasabb szinten tartsuk, elérve ezzel elégedettségüket.

Minőségpolitikánk

A Vállalat Csoport Társaságai a vagyonbiztonság különböző területein tevékenykednek. A magas minőségi színvonal, a folyamatos fejlesztés, a vevőközpontú szemlélet előtérbe helyezése,
a nyitott kommunikáció eredményezi a vevői elégedettség hosszú távú biztosítását.

A vevői elégedettség fokozása érdekében a munkatársak:

 • a vevők követelményeit az igényeknek megfelelően teljesítik,
 • az üzleti partnerekkel eredményes együttműködést alakítanak ki,
 • az érdekelt felek igényeit, elvárásait figyelembe veszik,
 • a folyamatok hatékonyságát folyamatosan javítják,
 • tudásukat folyamatosan fejlesztik,
 • tényeken alapuló döntéseket hoznak,
 • tevékenységüket tudatosan és elkötelezetten végzik,
 • csapatmunkát alkalmaznak a szakmai feladatok hatékony megoldására.

Szolgáltatásai és termékei minőségének legfontosabb jellemzője a vevők érdekeinek érvényesítéséhez a legkedvezőbb konstrukciós feltételek megteremtése, a megrendelők részére kifogástalan műszaki állapotú termékek szállítása, pontos és szakszerű szolgáltatás nyújtása.

A Vállalatcsoport tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak környezetbarát kialakítását, folyamatos fejlesztését a fenntartható fejlődés érdekében a környezettel összhangban teremti meg. A társadalmi környezet gazdagítása, a nyitott kommunikáció, a természeti erőforrások optimális igénybevétele és hatékony felhasználása, a hulladék mennyiségének megfelelő szinten tartása, illetve megfelelő mértékű csökkentése a környezettudatos gondolkodás részét képezi.

A környezet védelme iránti elkötelezettség érdekében a munkatársak:

 • a jogi és egyéb előírások betartása által a tevékenység minden környezeti tényezőjét, hatását és kockázatát a tervezés és a megvalósítás fázisában figyelembe veszik és értékelik a további veszélyek megelőzése érdekében,
 • arra ösztönzik üzleti partnereiket, hogy a Társasággal megegyező irányvonalat képviseljenek,
 • tájékoztatják az érdekelt környezeti fejlesztésekről és a környezetvédelmi tevékenység továbbfejlesztéséről,
 • környezeti tudatának erősítését rendszeres képzés biztosítja.

A Vállalatcsoport alapvető célkitűzéseinek megvalósítása, szolgáltatásainak szélesítése és szakmai megfelelőségének bizonyítása érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZN EN ISO 14001:2005 szabványok és a NATO AQAP 2120:2009 normatív dokumentum követelményeinek megfelelő integrált minőségirányítási rendszerét folyamatosan fejleszti. Üzleti partnerei számára biztosítja, hogy az integrált minőségirányítási rendszer dokumentumaiba betekintsenek és meggyőződjenek a rendszer működésének hatékonyságáról.

A Vállalat Csoport minden vezetőjének feladata, hogy tevékenységét az integrált politika elvei szerint végezze, és ezt valamennyi munkatársától megkövetelje.

Tanúsítványaink

AQAP 2120
OHSAS 18001
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001